ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ,

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ನೋಂದಣಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಕಿರುಚಿತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಜನವರಿ 31, 2021 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.​

ತಡಮಾಡದೆ ಜೋಷಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ!!

We are excited to announce that due to public demand Texas Kannada Short Film Festival registration extended Texas wide.  This is a thriving and engaging festival that provides opportunities for all TEXAS Kannadigas to celebrate the power of film, art, and stories to bridge cultures, showcase the talents and illuminate the universality of the human experience on the digital platform.

Short Film registration closes on Jan 31, 2021.

 

Register with Josh without delay !!

Don't miss out on the great opportunity to showcase your talents. 

Please participate.

 

Registration URL:  https://www.texaskannadashortfilmfestival.org/registration

 

 

Stay tuned for webinars from experts on short film making.

 

Unknown.jpg
PROMOTION FROM YAMUNA SRINIDHI :

Cute Title

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

You can find all the details related to TKSFF in the below URL: https://www.texaskannadashortfilmfestival.org/

Facebook:  https://www.facebook.com/TxKSFF/

Email: contact@texaskannadashortfilmfestival.org