ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ,

ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವ್ಯಾಪಕ ನೋಂದಣಿ ಈಗ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ತಡಮಾಡದೆ ಜೋಷಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ!!

We are excited to announce that Texas wide registration is now open for Texas Kannada Short Film Festival.  This is a thriving and engaging festival that provides opportunities for all TEXAS Kannadigas to celebrate the power of film, art, and stories to bridge cultures, showcase the talents, and illuminate the universality of the human experience on the digital platform.

Don't miss out on the great opportunity to showcase your talents. 

Please participate.

Registration closes:  Jan 31, 2021

 

Registration URL:  https://www.texaskannadashortfilmfestival.org/registration

 

Register NOW !!! Shoot your movie when pandemic situation improves...

 

Stay tuned for webinars from experts on short film making.

 

 

 EVENT HIGHLIGHTS and SCHEDULE 

TITLE

Unknown.jpg
PROMOTIONS FROM TEXAS CITIES :

Cute Title